مهدی یاران

من عاشق مبارزه با صهیونیسم هستم

 
who is imam hussein 6
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 

Please see the following clip

 

The Sixth part of the documentary who is imam hussein

 

Download Link

 

 

 
 
who is imam hussein 5
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 

 

Please see the following clip

The fifth part documentary who is imam hussein

Download Link 

 

 
 
who is imam hussein 4
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 

Please see the following clip

The fourth part of the documentary who is imam hussein

Download Link

 

 
 
who is imam hussein 3
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 

Please see the following clip

The third part of the documentary who is imam hussein

 

Download Link

 

 
 
who is imam hussein ? 3
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 

Please see the following clip

The fourth part of the documentary who is imam hussein

Download Link

 

 
 
Who is the Imam Hussein 2
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 

Please see the following clip

(The second part of the documentary (Who is the Imam Hussein

 

DL  link: http://www.aparat.com/v/besGZ

 

 
 
Who is the Imam Hussein 2
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 

Please see the following clip

(The second part of the documentary (Who is the Imam Hussein

 

DL  link: http://www.aparat.com/v/besGZ

 

 
 
امام خمینی درباره عربستان میگوید
نویسنده : مهدی یار - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳٠
 

 

 

 

5jeh_15.jpg

 

l7c1_16.jpg

6yjt_17.jpg

szyp_18.jpg


 
 
← صفحه بعد